H E R D E N K E N  I S  D O O R G E V E N
Het tiengebodenbord Op het bord staan per gebod twee woorden. Hieronder vindt men de vertaling van deze woorden. Soms is de vertaling meer dan twee woorden. Het Hebreeuws leest van rechts naar links en van boven naar beneden. Dit betekent dat we beginnen te lezen op het rechter paneel. De vette letters geven aan wat op de tafelen staat. Tussen haakjes de eventuele interpretatie. Linker paneel Rechter paneel Moord niet Ik ben de Heer Pleeg geen overspel Er zullen geen (andere goden zijn) Steel niet Gebruik niet (God in ledigheid) Spreek niet Houd in herinnering (shabbat) Verlang niet Eerbied Uw (vader en moeder) Onder deze twee tafelen staan nog twee regels. De bovenste regel laat een afgekorte tekst zien en kan worden vertaald als: ‘Ik stel den HEERE geduriglijk voor mij’ De vertaling van de tweede regel is: ‘Weet voor Wie gij staat’
Het tiengebodenbord in de synagoge
lees het hele verhaal lees het hele verhaal