Over de stichting Het Educatief en Joods Cultureel Centrum Synagoge Borculo maakt onderdeel uit van de Stichting Synagoge Borculo. Onze missie is: ‘Herdenken is doorgeven om de joodse geschiedenis van Borculo levend te houden’ Om deze missie uit te kunnen hanteren we de volgende doelstelling : ‘Het zorgdragen voor een kwalitatief hoogwaardig en bestendig Educatief en Cultureel Joods Centrum’ Daarvoor gaan/blijven we de volgende activiteiten doen: -In stand houden van onze voormalige synagoge en wel zodanig dat deze gebruikt kan worden voor de bovenstaande doelstelling’ -Het houden van permanente en tijdelijk exposities over de joodse geschiedenis -Het geven van voorlichting en het uitvoeren van educatieve programma’s -Het organiseren van lezingen, concerten, cursussen en evenementen -Het beschikbaar stellen van vergadermogelijkheden en tijdelijke niet-joodse exposities De synagoge is medio 2000 in eigendom verkregen en in 2008 grondig gerestaureerd; het naastgelegen badhuis (mikwe) werd in 2002 aangekocht. In 2001 is het complex door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (thans geheten Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) aangemerkt als beschermd monument.
H E R D E N K E N  I S  D O O R G E V E N