Over de stichting Artikel 2 van de statuten van de stichting luidt als volgt: De stichting heeft ten doel: - Het verkrijgen en in stand houden van de voormalige synagoge te Borculo waaronder begrepen het exploiteren van het monument; - Het levend houden van de nagedachtenis aan de Joodse oorlogsslachtoffers, met name aan hen die woonachtig waren in de voormalige gemeente Borculo maar daar niet toe beperkt; - Het inrichten van exposities en het geven van voorlichting over de Holocaust en de gevolgen daarvan middels educatieve programma’s; - Het organiseren van lezingen, cursussen en evenementen met een Joodse culturele achtergrond maar daartoe niet beperkt en -om voorts te doen al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De synagoge is medio 2000 in eigendom verkregen en in 2008 grondig gerestaureerd; het naastgelegen badhuis (mikwe) werd in 2002 aangekocht. In 2001 is het complex door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (thans geheten Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) aangemerkt als beschermd monument. De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI. Dit houdt in dat giften in principe met een vermenigvuldigingsfactor van 1,25 op het belastbare inkomen in aftrek kunnen worden gebracht. Locatie: Weverstraat 4, 7217 AJ Borculo Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot het secretariaat: Zie contactgegevens rechtsonder.
Openingstijden  Bezoek beperkt mogelijk na reservering behalve op dinsdag t/m vrijdag  Locatie  Synagoge Borculo Weverstraat 4 7271 AJ Borculo  Contactgegevens  Stichting Synagoge Borculo Secretariaat: A.G.M. Olthofinfo@synagogeborculo.nl  Tel: 06 3013 7752 De stichting staat bij de belastingdienst ingeschreven als een ‘Algemeen nut beoogde instelling’.