Openingstijden  Bezoek beperkt mogelijk na reservering behalve op dinsdag t/m vrijdag  Locatie  Synagoge Borculo Weverstraat 4 7271 AJ Borculo  Contactgegevens  Stichting Synagoge Borculo Secretariaat: A.G.M. Olthofinfo@synagogeborculo.nl  Tel: 06 3013 7752 De stichting staat bij de belastingdienst ingeschreven als een ‘Algemeen nut beoogde instelling’.
Steun ons Het op een goede manier in stand houden van dit religieuze erfgoed en bijzondere (rijks)monument is alleen mogelijk met voldoende inkomsten om de vaste lasten (overheidslasten, verzekeringen, energie, rente en aflossing op de hypothecaire lening, onderhoud etc.) te kunnen dekken. De basis hiervoor wordt gevormd door de huurinkomsten doch deze zijn daartoe niet voldoende. Wilt u ons steunen? Wordt dan ook donateur van de Stichting Synagoge Borculo. Donateurs worden per mail en/of nieuwsbrief op de hoogte gehouden van activiteiten in en rond de synagoge. Daarnaast gaan wij onze donateurs speciale aanbiedingen doen voor deelname aan activiteiten zoals muziekcursussen, kunstlezingen, kunstreizen en andere culturele bijeenkomsten. Men wordt donateur door jaarlijks minimaal een bijdrage van € 25 te doen. Voor aanmelding zie hieronder. Ook eenmalige donaties zijn welkom. Het bankrekeningnummer van de stichting is NL39 RABO 0145 3905 19. Giften zijn voor zover het totaal 1% van het drempelinkomen overschrijdt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting; er geldt een maximum van 10%. Een gift aan de stichting (een zgn. culturele ANBI) kan met een vermenigvuldigingsfactor van 1,25 in aanmerking worden genomen. Een periodieke uitkering aan de stichting die tenminste 5 jaar loopt kent geen aftrekbeperkingen. Mogelijk wilt u de stichting in aanmerking laten komen voor een legaat. Neem dan contact op met uw notaris. Wilt u specifieke informatie van ons? Mail of bel naar onderstaand adres. E.e.a. wordt vertrouwelijk behandeld.
Wordt ook donateur van onze Stichting en ondersteun ons financieel met een donatie van € 25,00 per jaar Dit kan door downloaden en invullen van dit formulier of stuur via deze link een email naar ons secretariaat