Openingstijden  Bezoek beperkt mogelijk na reservering behalve op dinsdag t/m vrijdag  Locatie  Synagoge Borculo Weverstraat 4 7271 AJ Borculo  Contactgegevens  Stichting Synagoge Borculo Secretariaat: A.G.M. Olthofinfo@synagogeborculo.nl  Tel: 06 3013 7752 De stichting staat bij de belastingdienst ingeschreven als een ‘Algemeen nut beoogde instelling’.
Openingstijden voor bezoekers LAATSTE CORONA PROTOCOL IS VAN TOEPASSING De synagoge en het mikwe zijn doordeweeks beperkt voor het publiek toegankelijk. Alleen op afspraak. Dit is wel afhankelijk van de beschikbaarheid van een begeleider of gids vanuit het bestuur. De synagoge is alleen toegankelijk in het weekend, op de maandag en ‘s avonds. Toegang onder de volgende voorwaarden: - Bij coronagerelateerde klachten komt men niet naar de synagoge. - Men moet voor bezoek van te voren reserveren via onderstaand telefoonnummer of emailadres - Er mogen maar 4 personen (inclusief gids) in de synagoge aanwezig zijn - Mondkapje dragen is verplicht - Er wordt onderling 1,5 meter afstand gehouden *. - De vrouwengalerij kan slechts door 2 personen tegelijk worden bezichtigd *. - Het mikwe kan bezichtigd worden door 1 persoon per keer *. - De wisseling vindt plaats in de synagoge, derhalve geen looproute - Er is altijd begeleiding/gids vanuit het bestuur aanwezig. - Aanwijzingen van de begeleider/gids moeten worden opgevolgd. - Voor binnenkomst moet men de handen desinfecteren. * tenzij het gaat om personen uit één huishouden. Het bestuur hanteert vooralsnog geen toegangsprijs. Men wordt verzocht een vrije gift te geven. Daarvoor is een voorziening aanwezig. .
PROTOCOL COVID-19 PROTOCOL COVID-19