Openingstijden  Bezoek mogelijk na reservering behalve op dinsdag  Locatie  Synagoge Borculo Weverstraat 4 7271 AJ Borculo  Contactgegevens  Stichting Synagoge Borculo Secretariaat: A.G.M. Olthofinfo@synagogeborculo.nl  Tel: 06 3013 7752 De stichting staat bij de belastingdienst ingeschreven als een ‘Algemeen nut beoogde instelling’.
Openingstijden voor bezoekers De synagoge en het mikwe zijn vanaf 1 juli 2020 beperkt voor het publiek toegankelijk. Dit is wel afhankelijk van de beschikbaarheid van een begeleider of gids vanuit het bestuur. De synagoge kan niet op de dinsdag worden bezocht. Toegang onder de volgende voorwaarden: - Bij coronagerelateerde klachten komt men niet naar de synagoge. - Men moet van te voren reserveren via onderstaand telefoonnummer of emailadres. - Er mogen maar 6 personen (inclusief gids) tegelijk de synagoge bezoeken. - Er wordt onderling 1,5 meter afstand gehouden (uitzondering voor gezinnen). - De vrouwengalerij kan slechts door 2 personen tegelijk worden bezichtigd. - Het mikwe kan bezichtigd worden door 1 persoon per keer. - De wisseling vindt plaats in de synagoge, derhalve geen looproute - Er is altijd begeleiding/gids vanuit het bestuur aanwezig. - Aanwijzingen van de begeleider/gids moeten worden opgevolgd. - Voor binnenkomst en na gebruik van de wc moet men de handen desinfecteren. Het bestuur hanteert vooralsnog geen toegangsprijs. Men wordt verzocht een vrije gift te geven. Daarvoor is een voorziening aanwezig. .
PROTOCOL COVID-19 PROTOCOL COVID-19