De stichting staat bij de belastingdienst ingeschreven als een ‘Algemeen nut beoogde instelling’.
Het bestuur van de stichting heet u welkom op de website. Middels deze site wordt aandacht geschonken aan de geschiedenis van de bloeiende Joodse gemeenschap in Borculo van voor de Tweede Wereldoorlog. Verder vindt u informatie over de educatieve en culturele activiteiten die worden georganiseerd. De stichting is aangesloten bij de corporatie Erfgoed Gelderland en het samenwerkings- verband Syneon. Verderop deze pagina vindt u ons nieuws, een overzicht van activiteiten vindt u ook op de pagina Activiteiten. VANAF 3 JULI ZIJN WIJ OP DE ZATERDAGEN WEER OPEN VAN 12:00 TOT 16:00 UUR ZIE OOK BEZOEKREGELING Deze site is op 20 juni 2021 voor het laatst bijgewerkt
Jaarverslag 2020
Nieuwsbrief Hier kunt u inschrijven voor de nieuwsbrief
Onze donoren  Klik hier voor een overzicht van onze donoren Openingstijden  Bezoek beperkt mogelijk na reservering behalve op dinsdag t/m vrijdag  Locatie  Synagoge Borculo Weverstraat 4 7271 AJ Borculo  Contactgegevens  Stichting Synagoge Borculo Secretariaat: A.G.M. Olthofinfo@synagogeborculo.nl  Tel: 06 3013 7752
Privacyverklaring  Lees hier deprivacyverklaring
Wordt ook Donateur van onze Stichting en ondersteun ons financieel met een donatie van € 25,00 per jaar Dit kan door downloaden en invullen van dit formulier of stuur via deze link een email naar ons secretariaat
© stichtingsynagogeborculo
Welkom bij het Educatief en Joods Cultureel Centrum Synagoge Borculo
TUSSENSTAND HERINRICHTING SPROJECT In de loop van de maand juni kon de eerste fase van het herinrichtingsproject van de vrouwengalerij worden afgerond. Door de verschillende leveranciers is er uitstekend werk verricht en het resultaat mag er zijn. Degenen die al in de gelegenheid waren om een kijkje te nemen waren zonder uitzondering enthousiast over de nieuwe opzet. Maar we zijn er nog niet. De uitvoering van de tweede fase die o.a. gericht is op de educatieve component van de presentatie moest worden uitgesteld, maar is inmiddels ter hand genomen. Het streven is om uiterlijk 1 mei het hele project af te ronden. Of het mogelijk is aansluitend in het voorjaar nog een feestelijke opening te houden hangt af van de omstandigheden. OPENSTELLING SYNAGOGE IN CORONATIJD Onder strikte coronavoorwaarden mocht de synagoge vanaf 1 juli weer open voor publiek. Het was mogelijk telefonisch een afspraak te maken, maar ook werden de deuren geopend voor spontaan bezoek op een aantal zaterdagen. Dit is succesvol geweest. Veel mensen kwamen een kijkje nemen en waren zonder uitzondering verbaasd en verrast door wat ze te zien en te horen kregen. De voltooiing van de herinrichting van de synagoge, die gepland staat voor begin 2021, in relatie tot de positieve ervaringen met het museumbezoek in de zomer van 2020 lijkt daarom een voortzetting van de openstelling op zaterdagen in de vakantieperioden in 2021 mogelijk en waarschijnlijk te maken. DE HOFKABOUTER ERICA In de loop van 2020 werd door de Stichting ‘Borculo, Beleef de Berkelstad’ een kabouter- route voor kinderen gemaakt langs locaties uit het verleden met daarbij verhalen. Zo werd ook de synagoge bezocht en werd een kunstwerkje aan het gebouw bevestigd. In het routeboekje werd een gedichtje over kabouter Erika *) geplaatst: Hier bij de synagoge woont kabouter Erica Hier voelt zij zich vrolijk en fijn Samen met andere Joodse kabouters Rita en Sallo en ook Saartje en Hein In het Joodse geloof en de gebruiken Voelt Erika zich helemaal thuis Ze begrijpt niet, dat er ooit mensen waren Die Joden verjoegen uit hun huis In die oorlog werd je gestraft als je anders was dan de rest Terwijl verschillend zijn zo prachtig is Als we dat blijven vieren is dat toch het best *) Erika werd 18-11-1942 weggevoerd en 10-9-1943 vermoord in Auschwitz
WANDELEN DOOR JOODS BORCULO Het levend houden van de nagedachtenis aan de Joodse, met name Borculose oorlogsslachtoffers en het realiseren van educatieve en culturele activiteiten. Dat is wat de Stichting Synagoge Borculo uit wil dragen. Veel daarvan vindt zijn plaats binnen het gebouw van de synagoge. Maar veel plekken en gebouwen in Borculo vertellen evenzovele verhalen over en herinneringen aan de geschiedenis van de joodse gemeenschap in Borculo. Een bezoek aan de synagoge, gekoppeld aan een stadswandeling langs plaatsen waar joodse burgers hebben gewoond, gewerkt of zijn begraven. Een wandeling door ‘Joods’ Borculo, onder leiding van een gids of aan de hand van een beschreven route. LEVENSLICHT Januari was de maand van de nationale Holocaust Herdenking. Lichtend middelpunt daarvan vormde het monument ‘Levenslicht’ van kunstenaar Daan Roosegaarde. Het kunstwerk bestond uit tenminste 101 kleine, oplichtende stenen, die de evenzovele aan de Borculose synagoge verbonden Joodse slachtoffers van de Holocaust representeerden. Gedenkwaardig was de bijeenkomst rond het monument waarbij de 101 namen werden voorgelezen. De stenen werden nadien door de burgemeester overgedragen aan het bestuur van de synagoge. Dat besloot om ze blijvend te exposeren. Een lokale kunstenaar heeft de uitdaging aangenomen om hieraan ruimtelijk vorm te geven. Leidend daarbij is de gedachte om een verbinding te leggen tussen het verleden, het heden en de toekomst.
HET VRIJHEIDSBOS IN GEESTEREN Dit jaar werd de Stichting Vrijheidsbos Geesteren opgericht. Doelstelling van deze stichting is de inrichting van een bosperceel als herdenkingsmonument voor de 11 bewoners uit Geesteren die in de oorlog zijn omgekomen. Onder hen de uit 6 personen bestaande joodse familie Meijers. Van vier van hen liggen Stolpersteine op de Esweg. De 11 bomen worden gefinancierd door nabestaanden. Omdat er van de familie Meijers geen nabestaanden meer zijn verzocht de stichting ons een keus te maken voor het type boom dat voor hen geplant zou moeten worden. Het bestuur koos voor de tamme kastanje en besloot tevens tot een donatie van € 500,--. OPPERRABBIJN JACOBS EN RABBIJN KATZ OP BEZOEK Twee keer werden we in november verrast met bijzonder bezoek. Op 8 november bezocht rabbijn Schmuel Katz van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap onze synagoge. De tweede bezoeker was opperrabbijn Binyomin Jacobs op 23 november. Hij is opperrabbijn van heel Nederland met uitzondering van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Beiden waren zeer onder de indruk van de manier waarop onze stichting het Joodse erfgoed van de Kehilla (joodse gemeente) in Borculo levend weet te houden. Rabbijn Katz was enthousiast over onze activiteiten en bood aan om t.z.t te komen vertellen over het joodse geloof, haar cultuur en geschiedenis. Opperrabbijn Jacobs wil, indien gevraagd, tijdens de feestelijke voltooiing van de herinrichting een bijdrage leveren bv. in de vorm van een lezing. Hij sprak uit het op prijs te stellen in de toekomst contact te blijven houden.