Zij waren de zoons van Salomon Heijmans die gehuwd was met Heintje Elzas. Salomon werd in 1916 eigenaar van een exportslagerij in Borculo. Hij overleed in 1925, een paar weken na de stormramp. Zijn zoons namen het bedrijf over. Moeder Heintje heeft na het overlijden van haar man altijd samen gewoond met haar beide zoons: óf zij woonden bij haar in, óf zij kreeg onderdak bij Isaac (Ies), dan wel Abraham (Bram), tot haar dood in 1966. Ze hebben de oorlog overleefd door onder te duiken, nadat zij eerst hun sieraden, horloges en andere dure spullen in een pot in de grond bij een boerderij hadden verstopt. Als veehandelaren waren beide broers zeer succesvol. Voor de oorlog telde Borculo veel veehandelaren. Na de oorlog waren er nog slechts drie over, w.o. Ies en Bram Heijmans. Dit wordt wel gezien als een van de oorzaken dat de vermaarde Borculose veemarkt langzaam aan belang inboette en in 1969 tenslotte ophield te bestaan. De broers Heijmans bouwden samen met hun moeder een klein imperium op door de koop van grond en van huizen in Borculo, die zij verhuurden. Sallo Roozendaal vertelt dat hij was bevriend met Freddy Salomons wiens ouders een huis huurden van de familie Heijmans. De huur werd wekelijks in een zakje door Freddy naar Heintje Heijmans gebracht. Vaak ging Sallo mee. Freddy kreeg dan een kwartje van Heintje. Samen met Louis Meijer en David Colthof behoorden Ies en Bram tot de groep van orthodoxe joden, Ies was enige tijd voorzitter van de joodse gemeente. Ies en Bram zijn beiden getrouwd geweest. Ies en Betsie Katz kregen een zoon, Salomon, die als 12 jarige getraumatiseerd uit de oorlog kwam en tenslotte in 1976 overleed in Sinaï, een instelling voor o.a. joodse oorlogsslachtoffers in Amersfoort. Bram en Else Henriette Frankenhuis kregen een dochter, Heintje Ida (Hennie). Bram leefde gescheiden van zijn vrouw en woonde in bij zijn moeder in Borculo, Else Henriette verbleef bij haar vader in Haaksbergen. Dochter Hennie steunt de stichting Synagoge Borculo tot op heden periodiek met een aanzienlijke financiële donatie.
H E R D E N K E N  I S  D O O R G E V E N
Isaac (1899-1964) en Abraham (1901-1978) Heijmans
Tweede van rechts met pet: Abraham