Openingstijden  Bezoek beperkt mogelijk na reservering behalve op dinsdag t/m vrijdag  Locatie  Synagoge Borculo Weverstraat 4 7271 AJ Borculo  Contactgegevens  Stichting Synagoge Borculo Secretariaat: A.G.M. Olthofinfo@synagogeborculo.nl  Tel: 06 3013 7752 De stichting staat bij de belastingdienst ingeschreven als een ‘Algemeen nut beoogde instelling’.
Documentatiecentrum In 2019 kregen wij van de, inmiddels overleden, heer F.H. Goorhuis te Zutphen een groot aantal (376) boeken en naslagwerken over de Joodse cultuur en historie. Deze waardevolle schenking is te raadplegen op de vrouwengalerij. Boeken en naslagwerken kunnen, na afspraak worden uitgeleend ten behoeve van onderzoek, met maken van scripties en werkstukken. De heer Goorhuis was o.a. bestuurslid van de Meijer Groen Stichting in Zutphen. Mede door zijn toedoen kon in 1997 tussen het bestuur van het CIDI en een verzekeraar overeenstemming worden bereikt over het verzilveren van levensverzekeringen van in de oorlog omgekomen Joden. Hij stond ook bekend om zijn regelmatig ingezonden stukjes in diverse kranten met soms kritische reacties op uitspraken over het Joodse geloof. Hij schreef ook een boekje over het Joodse leven in Zutphen. Aan het eind van 2020 konden nog eens 30 boeken worden toegevoegd. Deze werden geschonken door de heer G. van der Zwaan, die jarenlang in Israel woonde en boeken verzamelde over het Joodse leven, geloof en historie. Inmiddels zijn er ca. 400 boeken aanwezig. Hiernaast kan met de voor boekenlijst kiezen. Er is er een op alfabet m.b.t. titel en een op naam van de auteurs.
OP TITEL OP TITEL OP AUTEUR OP AUTEUR