Bestuur Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld: • M.G.A. (Riet) Baarssen-Streppel, voorzitter • J. (Jolanda) Luimes-Arentsen • A.G.M. (Alphons) Olthof, secretaris • S. (Sallo) Roozendaal • A.W.M. (Ton) van Uem • J.W.M. (Jan Willem) de Wijs, penningmeester Jan Bosman werd bij zijn afscheid als vicevoorzitter van het bestuur in 2007 benoemd tot erebestuurslid vanwege zijn belangrijke verdiensten bij de verkrijging en restauratie van synagoge en mikwe. Op zaterdag 12 september j.l. overleed hij op 92 jarige leeftijd. Wij zijn hem als Stichting Synagoge Borculo veel dank verschuldigd en willen graag zijn gedachtegoed in stand houden.
Openingstijden  Bezoek beperkt mogelijk na reservering behalve op dinsdag t/m vrijdag  Locatie  Synagoge Borculo Weverstraat 4 7271 AJ Borculo  Contactgegevens  Stichting Synagoge Borculo Secretariaat: A.G.M. Olthofinfo@synagogeborculo.nl  Tel: 06 3013 7752 De stichting staat bij de belastingdienst ingeschreven als een ‘Algemeen nut beoogde instelling’.