Geboorte

Een jongetje wordt besneden (brith mila) op de 8e dag na zijn geboorte. Indien er een medische reden is wordt de besnijdenis uitgesteld. De 8e dag is voorgeschreven in de Torah (brith=verbond, mila=besnijdenis). Het kind wordt dan opgenomen in het verbond van aartsvader Avraham. Bij de besnijdenis krijgt het kind zijn Joodse naam.

 

Als het om een meisje gaat laat de vader zich oproepen bij de eerstvolgende Torahlezing na de geboorte (Shabbath of maandag of donderdag) en noemt de naam die het meisje krijgt. Bij de bracha (zegen) zegent hij zowel het kind als de moeder.

 

Een besnijdenis werd door Mohaliem (besnijders) gedaan.Een onbesnedene is in het Jodendom een gruwel, maar mocht iemand om een of andere reden niet besneden zijn, dan tast dat zijn Jood-zijn niet aan. Hij blijft ook dan Joods. Het kwam nogal eens voor tijdens de Tweede Wereldoorlog vanwege de baby’s die geboren werden tijdens de onderduik.