De stichting staat bij de belastingdienst ingeschreven als een ‘Algemeen nut beoogde instelling’.
Het bestuur van de stichting heet u welkom op de website. Middels deze site wordt aandacht geschonken aan de geschiedenis van de bloeiende Joodse gemeenschap in Borculo van voor de Tweede Wereldoorlog. Verder vindt u informatie over de educatieve en culturele activiteiten die worden georganiseerd. De stichting is aangesloten bij de corporatie Erfgoed Gelderland en het samenwerkings- verband Syneon. Verderop deze pagina vindt u ons nieuws, een overzicht van activiteiten vindt u ook op de pagina Activiteiten. IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS ZIJN ALLE ACTIVITEITEN TOT 1 JANUARI 2021 OPGESCHORT VANAF 1 JULI 2020 IS BEZOEK BEPERKT MOGELIJK ZIE BEZOEKREGELING
Jaarverslag 2019
Nieuwsbrief Hier kunt u inschrijven voor de nieuwsbrief
Onze donoren  Klik hier voor een overzicht van onze donoren
VOORHANG UIT SYNAGOGE TERUG NA 79 JAAR! Een parochet is het gordijn of voorhang in een synagoge dat hangt voor de heilige ark waarin de Thorarollen zich bevinden. Dit voorhang van gebroken wit katoenzijde van het Genootschap Ateret Bachoerim uit Borculo werd geschonken rond 1902. In 1941, toen de beschadiging van de synagoge dreigde, kon bijtijds vele waardevolle kerksieraden en de aanwezige voorhangen worden verwijderd en verstopt. Na de oorlog was het gebouw aan de Weverstraat niet meer bruikbaar en werd in de Joodse school op de Korte Wal 4 een synagoge ingericht. Daar werden de voorhangen weer gebruikt tot het jaar 1977. Toen werd de Joodse Gemeenschap Borculo opgeheven bij gebrek aan voldoende Joods inwoners. De kerksieraden, Thorarollen en andere zaken zoals de voorhangen werden verdeeld over andere Joodse gemeenschappen in Nederland. Bovenstaand voorhang kwam terecht bij de synagoge in Winterswijk en werd daar bewaard. Op 26 februari 2020 werd door de Nederlandse Israëlische gemeenschap van Winterswijk dit voorhang geschonken aan het bestuur van onze stichting. Het was dan ook een historisch en emotioneel moment toen dit voorhang aan het eind van die dag het gebouw van de synagoge werd binnengedragen. Het voorhang is van matige kwaliteit door slijtage en scheuren. Het doek wordt in ieder geval professioneel geconserveerd in afwachting van mogelijke restauratie. 1e FASE HERININRICHTING AFGEROND De vrouwengalerij en overloop zijn heringericht en weer voor publiek toegankelijk. Zie de pagina’s: Documentatiecentrum en Exposities
HOLOCAUST HERDENKING foto: Arjan Gotink Zondag 26 januari 2020 was de dag van de Nationaal Holocaust Herdenking. Op lokaal niveau hebben we hier ook aandacht aan besteed. Op deze dag werd in de synagoge de documentaire 'Getekend in Westerbork' van Pia van der Molen en Michiel Praal vertoond. De documentaire gaat over het leven en werk van tekenaar Leo Kok. Hij wordt, samen met zijn vrouw Kitty de Wijze, als een van de laatste gevangenen van Kamp Westerbork afgevoerd naar de vernietigingskampen in het Oosten. Vlak voor hun deportatie worden de tekeningen van Leo Kok uit Kamp Westerbork naar een adres in Nijmegen gesmokkeld, en blijven zo bewaard voor het nageslacht. Voordat de documentaire werd vertoond leidde Jaap Nijstad e.e.a.in en gaf na het vertonen van de film waarin hij zelf een rol had, nog een nadere toelichting. Hierna zong het lokaal bekende koor Octo Viri een aantal toepasselijke Joodse liederen. Daarna ging iedereen naar buiten en stelde men zich op rondom het tijdelijke monument Levenslicht (zie links). Hier werden de namen van de 101 weggevoerde en vermoorde Joden uit de (nu) gemeente Berkelland voorgelezen door o.a. burgemeester Joost van Oostrum en wethouder Anja Bosman. De bijeenkomst werd afgesloten met het serveren van een kopje Joodse kippensoep en een nazit in de synagoge. Voor een uitgebreid verslag en een filmpje met het voorlezen van de 101 namen volgt u deze link: VAN DE BESTUURS- TAFEL We kunnen weer wat vrijer ademen sinds de regering de coronamaatregelen heeft versoepeld. Dat betekent voor de synagoge dat zij per 1 juli haar deuren weer mag openen. Dat betekent dat ook in figuurlijke zin weer deuren opengaan, er is weer meer mogelijk. We kunnen zaken oppakken die we enkele maanden noodgedwongen hebben moeten laten liggen. Het bestuur is daarover zeer verheugd. Tijdens de eerste bestuursvergadering na maanden hebben we gekeken waar we gebleven waren, toen het virus het onmogelijk maakte lopende activiteiten voort te zetten of af te ronden. Zo moest de cursus muziekgeschiedenis van Cees van Zutphen worden afgebroken. In overleg met hem wordt deze niet hervat.
Openingstijden  Bezoek mogelijk na reservering behalve op dinsdag  Locatie  Synagoge Borculo Weverstraat 4 7271 AJ Borculo  Contactgegevens  Stichting Synagoge Borculo Secretariaat: A.G.M. Olthofinfo@synagogeborculo.nl  Tel: 06 3013 7752
Privacyverklaring  Lees hier deprivacyverklaring
Wordt ook Donateur van onze Stichting en ondersteun ons financieel met een donatie van € 25,00 per jaar Dit kan door downloaden en invullen van dit formulier of stuur via deze link een email naar ons secretariaat
Deze site is op 2 juli 2020 voor het laatst bijgewerkt.
© stichtingsynagogeborculo
NIEUWE VOORZITTER Na het vertrek van Lex de Haan werden de bestuursvergaderingen vanaf 1 januari geleid door een wisselende voorzitter. Wij zijn blij met het feit dat Riet Baarssen de voorzittershamer wil overnemen. Al jaren met volle toewijding verbonden aan de synagoge, beschikkend over een groot netwerk en bedreven in het hanteren van de hamer is zij bij uitstek degene die deze taak op zich kan nemen. Riet, dank voor je bereidheid en succes in je nieuwe functie! OPENING SYNAGOGE Het is daarmee weer mogelijk om datgene uit te dragen wat de stichting zich ten doel stelt: het levend houden van de nagedachtenis van de Joodse, met name Borculose oorlogsslacht- offers en het mogelijk maken van educatieve en culturele activiteiten. Dit onder de strikte condities door het RIVM vastgesteld. Het protocol, dat elk museum verplicht is op te maken, draagt bij aan veilig museumbezoek. In het protocol van de synagoge staat o.m. dat een bezoek aan het gebouw telefonisch of per mail moet worden aangevraagd, dat er zich maximaal 6 personen incl. de gids in het gebouw mogen bevinden en dat bezoekers wordt gevraagd naar hun gezondheidstoestand. Voor de volledige tekst van het protocol verwijzen wij naar de bezoekersregeling.
Welkom bij het Educatief en Joods Cultureel Centrum Synagoge Borculo
Holocaust herdenking Borculo Holocaust herdenking Borculo