Openingstijden Dinsdag t/m vrijdag 10:00 tot 16:00 uur Locatie Synagoge Borculo Weverstraat 4 7271 AJ Borculo Contactgegevens Stichting Synagoge Borculo Secretariaat: A.G.M. Olthofinfo@synagogeborculo.nl Tel: 06 2381 3442 De stichting staat bij de belastingdienst ingeschreven als een ‘Algemeen nut beoogde instelling’.
Activiteiten
CURSUSSEN EN LEZINGEN IN 2019 We zijn weer begonnen met de voorbereidingen voor de bekende muziekcursus en kunstlezingen. De muziekcursus zal weer worden gehouden door muziekkenner Cees van Zutphen. Hij heeft al talrijke cursussen in de synagoge gegeven. Het programma is nu nog onbekend maar Cees kennende wordt het weer een zeer interessant onderwerp. De kunstlezingen worden gehouden door de bekende cultuurhistoricus Jaap Nijstad uit Gelselaar. Al diverse malen heeft hij ons verrast met bijzondere invalshoeken en zijn manier van kijken naar kunst.
RONDWANDELING LANGS PLAATSEN VAN JOODS LEVEN IN BORCULO Ooit was het Berkelstadje Borculo een bloeiende Joodse gemeenschap rijk. De geschiedenis van die gemeenschap is verleden tijd. Het zou zo anders zijn geweest als de Tweede Wereldoorlog er niet geweest. Nu resten ons verhalen. Veel verhalen. Een bescheiden indruk van die zo bijzondere geschiedenis wordt u aangeboden door middel van een rondwandeling die u in een klein uur een indruk geeft van het rijke Joodse leven dat ooit tot Borculo heeft behoord. De rondwandeling wordt beschreven in een folder die in een notendop heel veel vertelt. Over de veehandel, de perkamentfabriek,de synagoge en over een meisje dat ooit in ons Berkelstadje gelukkig was totdat in november 1942 haar levensverhaal een abrupt einde vond. De folder kunt u verkrijgen voor € 2,00 in de shop van het Toeristisch Informatiepunt naast het Brandweermuseum en ook in de synagoge aan de Weverstraat.
BEZOEK AAN DESYNAGOGE  De synagoge kan van dinsdag tot en met vrijdag bezocht worden. Het gebouw is op deze dagen verhuurd aan de zorginstelling Estinea en wordt gebruikt voor dagopvang. Het is een kunstwerkplaats waar cliënten van Estinea bezig zijn met het maken van diverse kunstwerken en -werkjes. U wordt altijd met enthousiasme ontvangen en wordt er voor gezorgd dat u de nodige informatie krijgt uitgereikt. Estinea werkt in het hoofdgebouw op de begane grond. Daar vindt men ook de diverse ontworpen en gemaakte kunstwerken. Men zal u de weg wijzen naar het mikwe in een belendend gebouw en naar de vrouwengalerij op de eerste etage. PERMANENTE EXPOSITIE OP DE VROUWENGALERIJ  Op de vrouwengalerij is een permanente expositie ingericht. Te zien is o.a. een maquette van de Borculose binnenstad rond 1940. Op de maquette worden de woonhuizen en bedrijven zichtbaar gemaakt van de voormalige Joodse gemeenschap.  Als u de synagoge heeft bezocht kun u een gift doen aan ons. In het halletje bij de ingang vindt u hiervoor een gelegenheid. U levert dan een bijdrage aan het noodzakelijke onderhoud.