Homepage

 

Interactieve blik op Joods leven in Synagoge

Junior Kamer De Berkellanden biedt interactieve videopresentatie aan. In oktober 2011  is het educatief Borculo’s Joods museum geopend in de Synagoge in Borculo. Er is een expositie op de vrouwengalerij. Hier staat ook een computer waar een interactieve video kan worden bekeken. Klik hier om verder te lezen en de interactieve video te bekijken.

 

Synagoge Borculo:

  • Rijksmonument
  • Museum
  • Concert- en vergaderruimte
  • Galerie
  • Kunstwerkplaats Estinea

De doelstelling van de stichting:

De stichting heeft hoofdzakelijk ten doel het verkrijgen en in stand houden van beschermde monumenten zoals bedoeld in de Monumentenwet 1988, waaronder de synagoge te Borculo en andere bouwwerken waarvan het bestuur van de Historische Vereniging Borculo het behoud voorstaat, zomede het oprichten en instandhouden van een monument ter nagedachtenis aan de Joodse oorlogsslachtoffers en om voorts te doen al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Stichting Synagoge Borculo

Secr.: De Hofvoogd 9, 7271 ZP Borculo
E-mail: info@synagogeborculo.nl
Tel.: 0545-273539
Bank: 1453.90.519
KvK: 08086895

 

Synagoge op zondag open in 2012.

In de maanden juli en augustus  is de synagoge iedere zondagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur geopend voor belangstellenden.Op zondag 5 augustus is er een rondleiding om 14.00 uur waarbij deelnemers worden geinformeerd over het joodse leven en haar gebruiken. De entree hiervoor is € 2.50

Van september tot en met december is de synagoge alleen op de eerste zondagmiddag van deze maanden geopend.

Stolpersteinen.

Vrijdag 24 augustus 2012 zullen vanaf 10.30 uur op verschillende lokaties nog 29 stolpersteinen worden gelegd. Daarmee is het project afgerond.

 

 

Concerten

Op zondag 27 januari 2013, 15.00 uur is er een concert in de synagoge. Hetr concert wordt verzorgd door het Zutphens Barok Ensemble onder leiding van Arwen Bouw.

Donateursconcert vindt dit jaar plaats op zondag 24 februari eveneens om 15.00 uur. Er worden werken uitgevoerd van Haydn, Saint-Saens en Medelssohn.

 

 

 

 

ANBI

De stichting staat bij de belastingdienst ingeschreven als een ‘Algemeen nut beoogde instelling’.
www.anbi.nl